Pressemeddelelse

Årbog for Vinderupegnen 2021

11. årgang af Vinderup Egnshistoriske Forenings årbog kommer i handelen i forbindelse med årbogsreceptionen den 13. november på Arkivet på Vinjes Torv 1 i Vinderup. Til dette arrangement bliver også bogens forfattere inviteret.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Dette års årbog er på 144 sider og koster kun 125 kr. Salget foregår fra Arkivet i åbningstiden samt i SuperBrugsen, Vinderup, Skala Farvehandel, Vinderup, og hos Min Købmand, Sevel.

Her lidt fra bogens alsidige indhold, der dækker et særdeles bredt område i hele den gamle Vinderup kommune. Læserne kan godt glæde sig forlods! Og bogen vil være en rigtig god gave, hvis man vil glæde nogle.

Hans Kurt Hansen, tidligere medlem af årbogsudvalget og nu desværre død, har på sin særdeles velskrivende måde udført en beretning om den kæmpe Flyndersø-ål, som han på en tur med hustruen Ditte mener at have set på Flyndersø ved udsigten fra Jægerhytten. Fortællingen er spændende og en kriminalhistorie værdig.

”æ bette kjø`mand”. Her glæder Harry Klith sikkert mange Ejsing-Egebjerg-boere med indsamlede fortællinger om den specielle og festlige købmand Gerhardt Tanderup på Geddalvej 10 i Ejsing. Helt fra fødslen var han invalid og havde svært ved at klare skolegang, men han havde et stort handelstalent og forstod at klare sig gennem livet. Historierne om Gerhardt er mange, og det er nogle af disse, årbogens læsere kan stifte bekendtskab med.

Jagerfly styrtet ned ved Mogenstrup for 50 år siden. Denne overskrift på en artikel i årbogen får sikkert rigtig mange læsere til at erindre den både tragiske og dramatiske begivenhed, der skete lige uden for Mogenstrup på Else og Gunnar Hansens gård. Den triste nyhed blev delt af mange over hele landet via pressen. Else Hansen og deres femårige søn Ejnar mistede livet, da et engelsk jagerfly under en træningsøvelse mistede al motorkraft og styrtede ned i en mark umiddelbart til højre for Gunnar Hansens ejendom. Pga. hastigheden i styrtet fortsatte flyet ind over landevejen og ramte stuehuset, der blev fuldstændig pulveriseret. Artiklens forfatter, Flemming Bjerrregaard Johansen, har fået kontakt til Else og Gunnar Hansens datter Susanne, der i dag bor i Balling. Hun har været interesseret i at få hele historien fortalt og har bidraget med indtil nu ukendte oplysninger. Artiklen er illustreret med mange nye billeder, som blev optaget af en fotoeskadrille fra Flyvestation Karup.

Gartnerier i Vinderup – som vi husker det. De fleste lidt ældre kan sikkert huske Maigaards gartneri med forretning midt i Søndergade og gartneribagved, hvor nu SuperBrugsen har parkeringsplads. Men navne som Højlunds Planteskole, Aage Sørensens Anlægsgartneri og Garneriet Aalykke er sikkert gået i glemmebogen for de fleste – selv de lidt ældre medborgere. Dette har de to søskende Jørn og Ejnar Skovmose nu rådet bod på ved at fortælle lidt herom i en artikel i årbogen. Et oversigtskort over gartneriernes beliggenhed hjælper måske lidt på læsernes hukommelse!

Barndomsminder fra Vinderup. Her er endnu en artikel, der udfordrer Vinderup byboeres hukommelse. Den er skrevet af Anders Kjellerup, der stammer fra Øster Kjellerup i Ejsing og er kendt for sine mange beretninger om hjemstavnen om folk og hændelser. Den gengivede artikel, der er rigt illustreret, stammer fra Vinderup Avis i 1949.

Lokalradio i Vinderup – Stjernekanalen. Her har Ole Blume og Knud Kjærgaard fortalt om lokalradioens historie i Vinderup Kommune. Radiostudiet var i kommunens hus på Nr. Bjertvej 5. Sendetiden foregik ugens fem første dage fra kl. 17.30-18.30 med forskellige vagthold med de i lokalsamfundets kendte aktører som tovholdere. En spændende og velskrevet beretning.

Årbogen 2021 rummer endnu flere artikler. Ovennævnte er at betragte som ”appetitvækkere”.

Her nævnes lige de sidste artikler ved navn: Fattigforsorg gennem tiderne af Kurt Guldbæk, Fattighuse i Ryde – og lidt om de mennesker, der boede der – også skrevet af Kurt Guldbæk, To teglbrændere kom til Hasselholt af Anders Villadsen, Fra teglværksprodukter til åleopdræt af Flemming Bjerregaard Johansen, Da den spanske syge ramte Haderup og Vinderup af Anders Villadsen og Familien i Vester Vejsgaard af Hans P. Lausten-Thomsen.

Endelig er der en fyldig beretning om den aktive forening, skrevet af formanden Laila Nørgaard. Her fortælles også, at Bodil og Søren Møller er blevet udnævnt til æresmedlemmer af foreningen – derfor er de gengivet på omslaget af årets bog for Vinderupegnen.

Et annoncetillæg på 10 sider bag i bogen er med til at sikre, at Vinderup Egnshistoriske Forening kan få økonomi til at udgive årbogen, og et entusiastisk bogudvalg sørger for, at der kommer nogle spændende artikler hvert år til stor gavn for egnens historie.

Ønskes billeder fra bogen, kan man rekvirere dem hos formanden for redaktionsudvalget:
Henrik Sigaard, mail: sigaardhenrik@gmail.com.

Tirsdagsklubben

Opstart tirsdag d. 8/6 2021 fra 9.30 – 11.30

Tirsdagsklubben er et tilbud til dig der har savnet Arkivet og gerne vil med i et helt uforpligtende fællesskab. Du kan komme for hyggens skyld, få hjælp til slægtsforskning/lokalhistorie, hjælpe andre, kigge billeder, hjælpe med noget praktisk eller bare snakke.

HUSK! Coronapas og mundbind.

Indtil videre er det et tilbud i juni måned (ferielukket i juli)

Afklaring om fremtidig drift af Arkivet!

Som de fleste nok ved, er der nu godt nyt omkring driften af Arkiverne i Holstebro Kommune. Der er blevet afsat et beløb til at drive Arkiverne og lønne en fuldtidsansat person, som fysisk skal være på Arkivet 1-2 gange ugentlig, det er det, vi hører og kan læse os til i dagspressen.

Sagen skal nu behandles i Kultur- og fritidsudvalget, der skal bl.a. tages stilling til, hvor Arkiverne skal høre til organisatorisk.

Det er en enorm lettelse, at der omsider er kommet en afklaring, så vi kan begynde at se fremad og få rekrutteret nogle frivillige. Det kan være til at hjælpe med noget registrering, IT og vedligehold/opsyn med Arkivet. Vi mangler også en person – eller flere – som kan og vil fotografere ved arrangementer og ture

Nu venter vi blot på at få lov at mødes igen …..

Vi har valgt, at udsætte generalforsamlingen til efter påske, da vi håber at kunne få lov til at samles 30 -50 personer….. jeg vælger at være optimist!

Vedr. Arkivets åbningstid

Arkivets fremtid er stadig præget af uvished. Siden Bodil Møller fratrådte sin stilling pr. 8/10 2020 har Arkivet været lukket, og vi ved ikke, om der i fremtiden bliver økonomi til at ansætte en person på arkivet. Vi føler os ret magtesløse lige nu !!!!!

Vi mener ikke, det er foreningens opgave at drive Arkivet og stille personer til rådighed i åbningstiden. Året ud gør vi en udtagelse, og bestyrelsen vil på skift sørge for, at der kan holdes åbent hver torsdag fra 9.30 – 12.00. Dette gør vi for at vores medlemmer kan få lejlighed til at købe årbogen hos os og samtidtig få en lille snak …. og en kop kaffe.

Der må max. være 10 personer på Arkivet,og der skal selvfølgelig bæres mundbind, når man bevæger sig rundt i lokalet.

Foredrag med Henning Ringgaard Lauridsen

Omtrent 35 personer valgte trods stigende Cov19 smitte at høre Henning Ringgaard Lauridsen fortælle om sin anderledes slægtsbog. Det foregik i lidt uvante omgivelser i Vinderup Kirke- og kulturhus, her kan vi bedre holde den anbefalede afstand mellem de fremmødte. Det var dejligt at kunne gennemføre som planlagt, selv om det var med noget færre deltagere, end vi havde regnet med.

Flot artikel om Arkivet

Sammenslutningen af Lokalarkiver har i deres tidskrift OmSLAget en rigtig flot artikel om Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Den er skrevet af deres journalist Mads Kyvsgaard Jacobsen for at sætte fokus på arkivernes rolle og betydning i Holstebro Kommune.

Artiklen kan læses via dette link (Årgang 2020 nr. 2):

Den nye hjemmeside er klar

Så er vores nye hjemmeside færdig. Layoutet er blevet opdateret, siderne er blevet gennemgået. Vi har fået flere redigerings muligheder så siden efterfølgende er nemmere at vedligeholde og opdatere.

Siden med billeder fra vores arrangementer er også blevet opdateret og samlet på en side, så det er nemt at bladre tilbage i minderne.

Vi håber I bliver lige så glade for den, som vi er.