Årbogsudgivelse 12. november 2022

Pressemeddelelse
Årbog for Vinderupegnen 2022

  1. årgang af Vinderup Egnshistoriske Forenings årbog kommer i handelen i forbindelse med årbogsreceptionen den 12. november på Arkivet på Vinjes Torv 1 i Vinderup. Til dette arrangement bliver også bogens forfattere inviteret.
    Tilmelding er ikke nødvendig.

Dette års årbog er på 144 sider og koster 125 kr. Salget foregår fra Arkivet i åbningstiden samt i SuperBrugsen, Vinderup, Skala Farvehandel, Vinderup og hos Min Købmand, Sevel.

”Alle steder er der en historie at fortælle, for der har altid levet folk, som er værd at mindes”.
Sådan skriver en af forfatterne, Jørgen Hedegaard Kristensen, i en spændende historie i dette års udgave af årbogen.
I oktober 1862 kom sognefogeden i Djeld, Mads Pedersen, på forsiden af landets aviser – selv på Bornholm og i Slesvig. En mand, ved navn Ove Andersen, ernærede sig hovedsageligt som tyv i dele af Jylland. Om morgenen den 6. oktober 1862 troppede han op hos købmanden i Sevel i selskab med en kvinde af rakkerslægt for at købe mad og andre fornødenheder. Ove var eftersøgt af ordensmagten og på vej ud af byen fattede en lokal mistanke til tyveparret og bad dem følge med. Det var de naturligvis ikke indstillet på og Ove endte med at affyre en dobbeltløbet pistol og så tog begivenhederne fart. Flere lokale blev involveret og sognefoged Mads Pedersen blev tilkaldt. Jagten på tyveparret fortsatte ud af Nautrupvej over Svendshede og Feldborg Plantage. Ved sognefogedens ankomst beordrede han Ove til at nedlægge sit våben. Ove valgte i stedet at sigte på sognefogeden og en snarrådig karl affyrede sit forladegevær mod Ove, som blev ramt i ben og hofte. Mads Pedersen kunne herefter anholde tyveparret og bringe dem til arresten i Holstebro.

Andelsbevægelsen, som var en epokegørende nyskabelse i dansk landbrug, bliver grundigt beskrevet i to artikler, dels Skovlund Mejeris oprettelse, dels historien om Ejsing Foderstofs rolle i udviklingen af egnens landbrug. Anders Villadsen beskriver Skovlund Mejeris drama-tiske start som privatejet mejeri: problemer med mælkens kvalitet og mistro blandt leverandørerne resulterede efter bare to års drift i lukning. Mejeriet genopstod dog hurtigt, men nu som andelsejet mejeri. Ejsing foderstofforenings rolle for det lokale landbrug bliver beskrevet af nu afdøde forretningsfører, Hans P Christensen. HP, som han hed i folkemunde, var leder af forretningen i 31 år. Han skildrer en virksomhed i rivende udvikling specielt i perioden fra 1960 og frem.
En anden god historie fra Ejsing finder man i Jens Peter Østergaards fremragende skildring af to kvinder fra Ejsing, nemlig hans to fastre Anne og Thora Østergaard. Netop i denne skildring gælder udsagnet – ” alle steder er der en historie at fortælle, for der har altid levet folk, som er værd at mindes”. Det er historien om to kvinder fra Ejsing med drømme om livet og forsøger at finde deres egen vej i tilværelsen. De var begge ugifte, men gjorde et uudsletteligt indtryk på deres omgivelser ved deres foretagsomhed, ikke mindst da det gjaldt om at passe og pleje deres gamle forældre.
Derudover rummer årbogen historien om eventyrerne Peter og Edvard Rasmussen, som udvandrede til Argentina og vendte hjem med penge på lommen, levende fortalt af Alicia Møller-Pedersen og Axel Schmidt. Peter og Edvard var oprindelig fra Silkeborg, men endte med ved hjemkomsten at bosætte sig på en ejendom ved Ryde Bavnehøj. Her drev de skovbrug og satte deres præg på området.
En anden type eventyrer fortæller Grethe Leerbech om i artiklen ”Købmandsfolk på den jyske hede”. Købmandsparret Peder Villadsen og Maren Pedersen forsøgte ihærdigt at udleve deres drømme om at være købmænd i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet. Tiderne var ikke altid med dem som forretningsdrivende, og de måtte jævnligt rykke teltpælene op og søge lykken andre steder, bla i Herrup, Djeld, Sahl og Vinderup.
Og så skal vi også lige have en god fortælling om de forfærdelige rakkere, som boede i de øde skove og heder mellem Ejsing og Rønbjerg. Mest kendt er nok Stærke Hans, som ligger begravet på Ejsing kirkegård. Afdøde(1955) Anders Kjellerup tager os med ud på heden og beretter om rakkernes liv fortalt til ham af hans familie. Det er stærke sager.

Dette er jo blot et udpluk af bogens artikler. Andre spændende fortællinger er der af Vagn Kristensen: Spejderlivets glæder, Signe Gosvig-Nielsen: Min barndoms jul og Kurt Guldbæk: Handbjerg Hospital om fattigforsorg. NK cykler har i år 40 år på bagen og det fortælles om i artiklen: Fra afholdshjem til klingende cykelforretning, af Flemming Bjerregaard Johansen.

Sidst i bogen er der en som altid en beretning om foreningen, skrevet af formanden Laila Nørgaard. Sammen med beretningen er der en nekrolog over vores mangeårige bestyrelses- og årbogsrepræsentant Harry Klith Sørensen, Ejsing der gik bort i foråret. Bodil Møller og Kurt Guldbæk har begge haft et tæt samarbejde med Harry Klith og de er forfattere til nekrologen.

Et annonce tillæg på 10 sider bag i bogen er med til at sikre, at Vinderup Egnshistoriske Forening kan få økonomi til at udgive årbogen, og et entusiastisk udvalg sørger for, at der kommer nogle spændende artikler hvert år til stor gavn for egnens historie.

Ønskes der billeder fra bogen, kan man rekvirere dem hos formanden for redaktionsudvalget: Henrik Sigaard, mail: sigaarhenrik@gmail.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *