Indmeld dig i Vinderup Egnshistoriske Forening

Ved at udfylde denne kupon og samtidig indbetale kontingentet 150- kr. til Sparekassen Danmark 9070 2021026347 bliver du medlem af Vinderup Egnshistoriske Forening.

Derved støtter du arbejdet med at bevare og værne om minder, begivenheder og personer her fra egnen.
Vær opmærksom på, at regnskabsåret følger kalenderåret, hvilket betyder, at der uanset tidspunktet for indmeldelsen skal betales for det pågældende år! Bemærk også at enkelt medlemsskab fra 2023 ikke længere er muligt!
Vi udsender løbende nyhedsbreve, som indeholder orientering fra foreningen, bl.a. med oversigt over den kommende sæsons arrangementer og aktiviteter.

Desuden udgiver vi hvert år i november måned “Årbog for Vinderup-egnen” med artikler skrevet primært af lokale forfattere. Årbogen koster 125-kr, og er ikke indeholdt i medlemskabet!