Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet årbogen for 2017.
Den kan bestilles ved at sende en e-mail til kassereren.

Af indholdet kan nævnes:

Bente Dalsgaard:
Jenny Tange, født Kviesgaard

Harry Klith:
En udstykningsberetning fra Ejsing Sogn

Lars Hagensen og Helmer W. Hagensen:
Fire årtiers landbrug på en midtjysk gård

Gert Ladegaard Thorsen:
Vinderup Tæppefabrik

Ebbe Nielsen:
Erindringer fra min barndom og ungdom i og omkring Egebjerg

Anders Villadsen:
Sahl sogns første fællesmejeri

Hans Kurt Hansen:
Manden med flasken

Henrik Sigaard:
Vindfløjen på kirkespiret på Sahl Kirke

Erik Mitens:
Vinderup Lystanlæg

I kraft af et flot, lokalt annoncetillæg kan bogen igen i år købes for kun 100,00 kr. pr. stk.