HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

9/5 kl.18.oo.
Udflugt med bus til Bruunshåb Gl. Papfabrik
Billede: papmaskine.jpg

4/6 kl.19.oo.
Foredrag ved Jens Peder Østergaard

31/8 kl..
Heldagstur med bus til Mors.

9/10 kl.??.
Foreningen fylder 50 år
      Arkivets åbningstider: Tirsdag 13 - 15 og Torsdag 9:3o - 12:oo    
Der holdes ferielukket fra 16. april til 1. maj 2019
 

 
Udflugt til Bruunshåb Gl. Papfabrik
2
Udflugt med bus til Bruunshåb Gl. Papfabrik ved Viborg.
Da vi lejer en bus, skal vi have tilmelding senest 22. april til Kurt Guldbæk, tlf. 5128 8554 / 9744 3601 eller kurt_g@guldbaek.net.
Pris: 120 kr. for medlemmer, 200 kr. for andre.
Der serveres kaffe med kage på turen.
Turen gennemføres ved min. 20 tilmeldte.
Vi starter fra Brugsens P-plads kl. 18.00 og forventer at være tilbage omkring kl. 22.00.
Husker du vor skoletid
4

I forbindelse med Vinderup Realskoles 100-års jubilæum var der i årsskriftet 2018 fra Vinderup Egnshistoriske Forening nogle artikler, hvor tidligere elever berettede om deres skoletid.
Imidlertid har der jo gennem årene været mange elever, der har tilbragt sidste del af deres skoletid på Vinderup Realskole, og Vinderup Egnshistoriske Forening vil rigtig gerne have endnu flere beretninger fra ”gamle” elever.
Derfor opfordrer vi alle (og ikke mindst yngre ”gamle” elever) til at sende os en lille beretning om netop din skolegang.
Omfanget af beretningen kan være større eller mindre – dog max. svarende til 3 A-4 sider. Beretningerne vil i første omgang blive samlet hos årbogsudvalget. Evt. kan der senere blive tale om at udgive beretningerne eller nogle af dem i trykt form.
Beretningen om din skoletid kan mailes til: huskerdu@vinderup-egnshistorie.dk eller den kan afleveres på Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup tirsdage ml. kl. 13-15 eller torsdage ml. kl. 9.30 – 12.00.
Med venlig hilsen
Årbogsudvalget
Vinderup Egnshistoriske Forening

Skift mellem billederne med knapperne herunder.

 Pris: 100- kr

 Sælges samme sted som Årbogen

 














 Pris: 100- kr

Sæges:
 
- Skala Farve- og Boghandel
, Søndergade 46A og
 - Arkivet, Vinjes Torv 1
 

Bøgerne kan også købes ved at sende en mail til  kasserer@vinderup-egnshistorie.dk
Ved forsendelse skal tillægges porto.

 

55. Vinderup