Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet sin første årbog.
Årbogen er udsolgt.

Læs årbogen 2011 her.

Af indholdet kan nævnes:

Ninna og Helge Weis Jensen:
Vinderupgaard – fra ridderborg til by

Anders Villadsen:
Udskiftning i Sahl sogn

Hans P. Lausten-Thomsen:
Udpluk af Ryde og Handbjerg sognes historie

Flemming Bjerregaard Johansen:
A skal sgu æt med a rutebigel!

Svend Aage Pedersen:
En bagersøns erindringer

Leif E. Jensen:
Dengang under besættelsen

Leif Svendsen:
Min første påskerejse til Nordvestjylland – og fra senere rejser

Lis Poulsen:
En østjyde flytter vestpå