Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet årbogen for 2014.
UDSOLGT 

Læs årbogen 2014 her.

Af indholdet kan nævnes:

Leif E. Jensen:
Én gang spejder – altid spejder

Else Bernberg:
Min Barndom og min mors forretning

Karl Guldbjerg Jørgensen:
En feriedrengs erindringer fra Hjerl Hede 1945 – 1950

Albert Andersen:
Virkelighedsbillede af sømandslivet

Hans K. Hansen:
Havevej – Vinderups tidligere rabarberkvarter

Leif Svendsen:
Kirstine Hofmansen i Trandum (Traanumbo)

Ejner Østergaard Andersen:
En beretning om 30 år som funktionær i
Alfred Priess’ el-afdeling

Nuværende og tidligere medarbejdere:
Historier omkring Priess’ mastefabrik

Erik Mitens:
Sundhed og sygdom i Vinderup

Marie og Kristian Sørensen:
Pedelpar på Herrup Skole 1970 til 1989