Arkivet, som er Vinderup Egnshistoriske Forenings samlingssted, ligger på Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup.

Tlf. i åbningstiden er  97 44 29 98


Her ved krydset ligger Arkivet!