Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet årbogen for 2020.
Den kan bestilles ved at sende en e-mail til kassereren.

Af indholdet kan nævnes:
Knud Evald Wernberg-Møller: Hal-O-Generne
Hans Peter Hjerl: Hans Peter Hjerl Hansen – grundlægger af Hjerl Hede
Ninna og Helge Weis Jensen: Historien om Kaj Stubbe og hans virke
Flemming Bjerregaard Johansen: Folk og fæ i Ejsing
Jørgen Hedegaard Kristensen: Studehandler-slægten fra Sahl
Dorthe Kathrine Davidsen: Isenkræmmere i Vinderup – men mest og Lauritz Østergaard
Jens Skov: Isenkræmmeren i Nørregade
Jens Peder Østergaard: Et bondeliv med børneflok, brydninger og vækkelser
Johannes Mikkelsen: Hjemmet i Stokholm
Hans V. Petersen: Ejsing Fjernvarme gennem 25 år
Ole Pedersen: Smeden i Nørregade
Boye Bruhn: To søstre – to skæbner
Flemming Bjerregaard Johansen: 75 året for krigens afslutning
Laila Nørgaard og Flemming Bjerregaard Johansen: Vinderup Egnshistoriske Forening