Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet årbogen for 2018.
Den kan bestilles ved at sende en e-mail til kassereren.

Af indholdet kan nævnes:

Birgitte Holm:
Vinderup realskole

Gamle elever fra Realskolen:
Husker du din skoletid

Vera Refsgaard Agerbæk:
Mogenstrup Brugsforening – mit barndomshjem

Jørgen Kristensen:
Da Sevel Sogneråd ville flytte Harilds Bakke

Mogens Møller Jensen:
Willestrupkisten

Bente Skouvig:
Tørvebørn på Vinderupegnen i tiden omkring 2. verdenskrig

Bente Dalsgaard:
Manden der ville være skarpretter

Ove Moody Jacobsen:
Fra lynghede til landbrug

Leif Balle:
Frank Balle

Anne Grethe Lier m.fl.:
Fra havresuppe til flæskesteg

Harry Klith:
En udstykningshistorie fra Ejsing sogn Flemming Bjerregaard Johansen:
Bjert Husflidsskole

I kraft af et flot, lokalt annoncetillæg kan bogen igen i år købes for kun 100,00 kr. pr. stk.