Arven efter Helga Vindelev

Når man ser foreningen regnskaber, vil man bemærke en konto, som vi normalt benævner ”Arvekontoen eller Aktionærkontoen”. Dens indestående var ved generalforsamlingen 2016 på knap 514.000 kr.
    Det er jo temmelig mange penge og jeg vil her prøve at gøre rede for hvordan vi er kommet i besiddelse af dem!

I efteråret 2006 fik vi en henvendelse fra Ole Nielsen, daværende direktør for Holstebro Museum, hvor han fortalte, at Vinderup Egnshistoriske Forening sammen med Holstebro Museum ligeligt skulle dele boet efter Helga Vindelev.
    Med hjælp af den sagfører, der bestyrede boet, og fremsendelse af bl.a. foreningens vedtægter, fik vi en erklæring på, at vi ikke skulle betale arveafgift. Nogen tid senere fik vi så vores part af arven, godt 700.000 kr.
    Dette beløb har vi så senere brugt lidt af, bl.a. til EDB, stole og borde til Arkivet og senere til at udgive jubilæumsbogen ”På sporet af Vinderup” .

Vi kendte ikke ret meget til Helga Vindelev, men efternavnet antyde jo en vis tilknytning til egnen. Her kunne Ole supplere ved at oplyse, at hun faktisk stammede fra Vinderup, men havde haft hele sit arbejdsliv andre steder. Sine sidste år tilbragte hun i Holstebro, hvor hun gennem mange år var en nær ven af Torben Skov, direktør på Holstebro Museum før Ole Nielsen.
Nedenfor bringes Gunnar Hallums nekrolog, der blev bragt i Arkiv Nyt efteråret 2007.

Kurt Guldbæk foråret 2016.

Helga Vindelev

Søndag d. 17. sept. 2006 døde pensioneret sygeplejerske Helga Vindelev.
    I sine sidste leveår boede hun i Holstebro, Beringsvej 19, men som navnet antyder, havde hun familiemæssige forbindelser til Vinderup, idet hun var født i Bjert d.10. marts 1924, forældrene var Mogensine Kirstine f. Jakobsen og Anders Chr. Vindelev.
    Helga Vindelev havde ønsket at blive begravet på kirkegården i Vinderup, og torsdag d. 21. sept. 2006 mødtes da i Vinderup Kirke venner fra Holstebro Museum og Vinderup Egnshistoriske Forening til et sidste farvel til Helga, der gennem mange år havde deltaget i Museets møder og ture og adskillige gange havde betænkt både Museet og Arkivet i Vinderup med gaver.
    Ved begravelsen medvirkede sognepræst Søren Nielsen, Holstebro, der talte smukt om Helga Vindelev, som han havde kendt gennem flere år, ligesom hun sammen med præsten havde tilrettelagt, hvad der skulle bruges af tekster og salmer ved hendes begravelse.
    Det nære kendskab til Helga Vindelev kom fra præstens side til udtryk på den måde, at da højtideligheden sluttede i kirken og kisten skulle bæres til graven, insisterede han på også at være med til at bære., ligesom han efter jordpåkastelsen takkede hver enkelt af de tilstedeværende.
    Helga Vindelevs begravelse fandt sted på en solfyldt septemberdag, hvor hun blev stedt til hvile ved sine forældres og en tidligere afdød brors grave. Inden sin død havde Helga Vindelev betænkt både Holstebro Museum og Vinderup Egnshistoriske Forening med større testamentariske gaver, som kom til udbetaling foråret 2007.
    Som allerede antydet, havde Helga Vindelev en vis tilknytning til Vinderup-egnen, hvorfor vi finder det naturligt i dette blad at ridse en minderune, forsøge i korte træk at fortælle lidt om en yderst beskeden person, der i sit liv gik ind for at hjælpe andre, ihukommende det løfte, hun selv som uddannet sygeplejerske havde aflagt.
    Helga Vindelevs forældre, Mogensine Kirstine Jakobsen og Anders Chr. Vindelev blev gift i Sahl Kirke 1919 og deres første hjem var et mindre landbrug i Bjert, nu Holstebrovej nr. 4. Her blev ægteparrets to børn født: Oskar Vindelev 1919 og Helga Vindelev 1924.
    I 1931 flyttede familien til Ejsing, hvor Helga i de næste 6 – 7 år oplevede sin første skolegang, men da hun var 13 år, flyttede familien igen. Denne gang til Vinderup, hvor huset på Sevelvej 58 i de næste mange år blev rammen om familiens liv. Faderen arbejdede i mosen om sommeren, om vinteren gik han på dagleje på omegnens gårde.
Moderen syede og vaskede for folk, og i de følgende krigsår var hun travlt optaget af omsyninger af folks gamle klæder, kæmpende en indædt kamp for anskaffelse af sytråd, sæbe og andre nødvendige ting, som i krigsårene var mangelvarer.
    Alt dette kommer tydeligt til udtryk i de mange bevarede breve, som Helga modtog i de år forældrene boede på Sevelvej. Moderen var den flittigste brevskriver, berettede til Helga løst og fast om forholdene i Vinderup under besættelsen. Efter moderens død i 1947 overtog faderen brevskriveriet. Det blev imidlertid kun til korte hilsener. Huset på Sevelvej blev solgt, og han lejede et par stuer på Nørgaardsvej 13, “Spegebjerg” blev ejendommen kaldt. Her blev han et par år, hvorefter han flyttede ind på “De gamles Hjem” i Vinderup, hvor han døde i 195

    Som ovenfor nævnt efterlod Helga Vindelev sig mange breve, dels fra forældrene, men også fra andre familiemedlemmer. I mangel af oplysninger fra hende selv, kan vi ud fra disse breve få et lille indtryk af, hvordan hendes liv har formet sig.

 • 1939. Hos bager Pedersen, Vinderup (Vinderup Mølles Bageri).
  Anbefaling: Helga Vindelev har tjent hos os fra l. maj 1939 til 1. april 1940. Hun er en tro og pålidelig ung pige.
 • 1940. Anbefaling: Frk. Helga Vindelev har været i huset hos min mor siden 1. november 1940. Hun har i den tid været en tro og pålidelig pige, flink og hurtig til sit arbejde og altid villig og glad. Under min mors sygdom har Helga forestået husholdningen på egen hånd, og det er kun på grund af min mors død, at vi må lade Helga rejse
  Jenny Tange født Kviesgaard, gift med kommunelærer Tange, København.
 • 1941. Anbefaling: Helga Vindelev har været hos mig fra 1. sept. 1941 til dato. Hun er flink og villig, dygtig og pålidelig, hvorfor jeg kun kan anbefale hende på det bedste. Karoline v Helm, Holstebro, d. 1. nov. 1942
 • 1942. Stuepige på Sindssygehospitalet i Viborg. Anbefaling herfra.
 • 1943 Elev på Testrup Højskole.
 • 1945 Fra marts, igen stuepige på Sindssygehospitalet i Viborg.
 • 1946 Optages som elev på Aarhus Kommunehospital.
 • 1947 Autoriseret sygeplejerske fra Aarhus Kommunehospital. Bevis m. m.
 • 1948 Kursus i barnepleje på Fødselsanstalten i Jylland. Bevis m. m.
 • 1949 Supplerende uddannelse i sindssygepleje ved Sindssygehospitalet i Aarhus.
 • 1950 Arbejde på et hospital i Flensburg. Arbejdstilladelse, pas m. m.
 • 1955 Ansat som sygeplejerske på Rigshospitalet, København. Ansættelsesbrev.
 • 1963 Ferierejser i udlandet, pas m.m., arbejder på Rigshospitalet.
 • 1969 Ansat på Holstebro Sygehus, privat adresse Vesterbrogade 28, Holstebro.

Helga Vindelev tilbragte sine sidste år i Holstebro. Dels på den nævnte adresse, senere Vestergade 4 og nu sidst Beringsvej 19, hvor hun døde i sept. 2006.
    Sluttelig bringes ordlyden af det løfte Helga Vindelev har aflagt overfor Dansk Sygeplejeraad ved ansættelsen på Rigshospitalet 16. marts 1955:

Gunnar Hallum.