Årbogsudgivelse d. 13. nov. 2021

55 interesserede mennesker mødte op på dagen og blev bænket ved bordene i det smukke gamle arkiv.  På bestyrelsens vegne bød Mette Elmholdt velkommen og takkede alle, også  forfattere, årbogsudvalget og lokale annoncører – uden alle jer blev der ingen årbog. Selv om festen i 2020 blev aflyst, blev sidste års årbog hurtigt udsolgt – så måske skal vi slet ikke afholde reception, spøgte hun lidt!

I hjørnet af lokalet står den gamle trækvogn fra Vinderup Bogtrykkeri, et klenodie skænket af Villy, den sidste ejer. Historien om den kan læses i seneste Arkiv Nyt. M.E. takkede de mange medvirkende til reataureringen af  vognen  – pengegave fra familien Johannesen, dæk fra NK Cykler, Per Maler, Hjerl Hede med konsulentbistand og ikke mindst Tirsdagsklubben med Søren og Svend, Bodil og Søren Møller som de samlede drivkræfter bag restaureringsprojektet. Stor applaus fra forsamlingen.

Årbogsudvalgets formand, Henrik Sigaard, havde ønsket at forsamlingen skulle synge Regnvejrsdag i november, og den dannede rammen om hans introduktion til årbogen:  Vælge lyset frem for skyggen. Udvalget har arbejdet intenst på at få et bredt udvalg af fortællinger med, og de er selv godt tilfreds med resultatet, nævnte han.

Som forfatter til Familien i Vejsgård, Ryde,  fortalte H P Lausten-Thomsen om det stille, rolige liv, der havde udspundet sig der, det var som en tidslomme at komme ind i hjemmet.

Brødrene Skovmose fortalte om gartnerierne i Vinderup og oplevelser som arbejdsdrenge hos Majgaard.

Flemming Bjerregaard berettede om flystyrtet i Mogenstrup i 1971, og ved sin side havde han Susanne, der var overlevende datter fra gården. Hun fortalte rørende om, hvordan ulykken var blevet tiet ihjel for hende, som otteårig. Hverken skolen, faderen, familie eller andre sagde noget, begravelsen af hendes mor og bror var hun heller ikke med til. På den tid troede man, at det var bedst for hende ikke at bringe det på tale. Hun har derfor i årenes løb haft en del ”spøgelser” omkring sin barndom, som der først nu kan blive sat et punktum for, fortalte hun. 

Som afslutning, inden bogsalget kunne gå i gang, opfordrede Henrik Sigaard alle til at bringe flere historier fra egnen frem i lyset. Udvalget fortsætter gerne med at tage historier ind, og der er stof til mindst 10 år mere, afsluttede han.

Det var en hyggelig formiddag, og ingen antydede,  at Vinderup Egnshistoriske Forening skal ophøre med at afholde årbogsreception.

                                                                                                                                                         ref. Mette Elmholdt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *