Tirsdagsklubben

Opstart tirsdag d. 8/6 2021 fra 9.30 – 11.30

Tirsdagsklubben er et tilbud til dig der har savnet Arkivet og gerne vil med i et helt uforpligtende fællesskab. Du kan komme for hyggens skyld, få hjælp til slægtsforskning/lokalhistorie, hjælpe andre, kigge billeder, hjælpe med noget praktisk eller bare snakke.

HUSK! Coronapas og mundbind.

Indtil videre er det et tilbud i juni måned (ferielukket i juli)

Afklaring om fremtidig drift af Arkivet!

Som de fleste nok ved, er der nu godt nyt omkring driften af Arkiverne i Holstebro Kommune. Der er blevet afsat et beløb til at drive Arkiverne og lønne en fuldtidsansat person, som fysisk skal være på Arkivet 1-2 gange ugentlig, det er det, vi hører og kan læse os til i dagspressen.

Sagen skal nu behandles i Kultur- og fritidsudvalget, der skal bl.a. tages stilling til, hvor Arkiverne skal høre til organisatorisk.

Det er en enorm lettelse, at der omsider er kommet en afklaring, så vi kan begynde at se fremad og få rekrutteret nogle frivillige. Det kan være til at hjælpe med noget registrering, IT og vedligehold/opsyn med Arkivet. Vi mangler også en person – eller flere – som kan og vil fotografere ved arrangementer og ture

Nu venter vi blot på at få lov at mødes igen …..

Vi har valgt, at udsætte generalforsamlingen til efter påske, da vi håber at kunne få lov til at samles 30 -50 personer….. jeg vælger at være optimist!

Vedr. Arkivets åbningstid

Arkivets fremtid er stadig præget af uvished. Siden Bodil Møller fratrådte sin stilling pr. 8/10 2020 har Arkivet været lukket, og vi ved ikke, om der i fremtiden bliver økonomi til at ansætte en person på arkivet. Vi føler os ret magtesløse lige nu !!!!!

Vi mener ikke, det er foreningens opgave at drive Arkivet og stille personer til rådighed i åbningstiden. Året ud gør vi en udtagelse, og bestyrelsen vil på skift sørge for, at der kan holdes åbent hver torsdag fra 9.30 – 12.00. Dette gør vi for at vores medlemmer kan få lejlighed til at købe årbogen hos os og samtidtig få en lille snak …. og en kop kaffe.

Der må max. være 10 personer på Arkivet,og der skal selvfølgelig bæres mundbind, når man bevæger sig rundt i lokalet.

Foredrag med Henning Ringgaard Lauridsen

Omtrent 35 personer valgte trods stigende Cov19 smitte at høre Henning Ringgaard Lauridsen fortælle om sin anderledes slægtsbog. Det foregik i lidt uvante omgivelser i Vinderup Kirke- og kulturhus, her kan vi bedre holde den anbefalede afstand mellem de fremmødte. Det var dejligt at kunne gennemføre som planlagt, selv om det var med noget færre deltagere, end vi havde regnet med.

Flot artikel om Arkivet

Sammenslutningen af Lokalarkiver har i deres tidskrift OmSLAget en rigtig flot artikel om Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Den er skrevet af deres journalist Mads Kyvsgaard Jacobsen for at sætte fokus på arkivernes rolle og betydning i Holstebro Kommune.

Artiklen kan læses via dette link (Årgang 2020 nr. 2):