Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet årbogen for 2019.
Den kan bestilles ved at sende en e-mail til kassereren.