Vinderup Egnshistoriske Forening har udgivet sin nye
årbog, der kan bestilles her.

Af indholdet kan nævnes:

Niels Terkildsen:
Vinderupegnen fra stenalder til middelalder

Rasmus Dalsgaard Nielsen:
Erindringsglimt af livet i Søndergade 3 i Vinderup

Anders Villadsen:
Korntyveriet på Rydhave

Albert Andersen:
Virkelighedsbillede af sømandslivet

Hans P. Lausten-Thomsen:
Oplevelser som præst i Ryde og Handbjerg sogne

Erik Alexander Lauridsen:
Erik té æ degn’s

Hans Kurt Nielsen:
Den går over… mig!