Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 10/03/2022
19:00 - 21:00

Lokation
Arkivet

Kategori


Der afholdes ordinær generalforsamling i.flg. vedtægtene (se nedenstående dagsorden)

Foreningen er vært ved kaffe og kage!

Efter generalforsamlingen kommer nogle af “folkene” bag projektet, Vinderup Vandtårn. De fortæller noget om historien bag Vandtårnet, hvor er de nu og hvad skal der ske fremadrettet.
Det glæder vi os til at høre om!

Dagsorden til generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening.

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2021 v. formanden.

3. Arkivleder orienterer om Arkivet.

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren.

5. Fastsættelse af kontingent for 2023
Bestyrelsen foreslår en ensretning af kontingent på 150,-kr for en husstand – ikke muligt at tegne enkelt
medlemskab.

6. Indkomne forslag.
Grundet nyt tilhørsforhold under Biblioteket, Holstebro Kommune foreslås følgende tekstsændring:
§ 2 pkt. b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro
Bibliotek.

7. Valg.
På valg til bestyrelsen er:
Mette Elmholdt, Ditte Hansen, Svend Faarkrog og Søren Peder Sørensen.
Mette Elmholdt modtager som den eneste af de fire ikke genvalg.

Valg af 2 suppleanter:
Henrik Sigaard modtager genvalg.

Valg af 2 revisorer:

8. Eventuelt

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *