Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 07/03/2024
19:00 - 21:00

Lokation
Arkivet

Kategori


Vi afholder ordinær generalforsamling på Arkivet!

Dagsorden til generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening. 

  1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2023 v. formanden.
  3. Arkivleder (arkivudvalget) orienterer om Arkivet.
  4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren.
  5. Fastsættelse af kontingent for 2025  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (150,- kr. pr. husstand)
  6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest 8 dage før generalforsamlingen
  7. Valg. På valg til bestyrelsen er: Lene Kirkensgaard, Svend Faarkrog, Ditte Hansen og Søren P. Sørensen  – Valg af 2 suppleanter: Henrik Sigaard modtager genvalg. Valg af 2 revisorer: Erik Mitens og Lars N. Frederiksen modtager genvalg
  8. Eventuelt

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *