Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 02/03/2023
19:00 - 21:30

Lokation
Vinderup Lokalhistoriske Arkiv

Kategori


Dagsorden til generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening torsdag den 2. marts 2023 

 

 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2022 v. formanden.
 3. Arkivleder (arkivudvalget) orienterer om Arkivet.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (150,- kr. pr. husstand)
 6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest 8 dage før generalforsamlingen
 7. Valg. På valg til bestyrelsen er:
  Bodil Møller, Finn Thøgersen og Laila Nørgaard
  Bodil Møller modtager som den eneste af de tre ikke genvalg.                                          Valg af 2 suppleanter:
  Henrik Sigaard modtager genvalg.                                                                                    Valg af 2 revisorer:
  Erik Mitens og Lars N. Frederiksen modtager genvalg
 8. Eventuelt
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *