HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

2/9 kl.08.00.
Heldagsudflugt med bus til Kongernes Jelling

18/9 kl.10 - 11.30.
Fortælleformiddag m. Aksel Nørgaard

20/9 kl.19 - 21.30.
Hyggeaftener

28/9 kl.15 - 17.
Reception for Årbog for Vinderup-egnen 2018

25/10 kl.19 - 21.30.
Hyggeaftener

1/11 kl.19 - 21.30.
Besøg på Rydhave slot.

22/11 kl.19 - 21.30.
Hyggeaftener

6/12 kl.19.30 - 22.
Julemøde

7/3 kl.19.30 - 22.
Generalforsamling

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Søndag d. 2/9 2018
Kl. 08.00
Heldagsudflugt med bus til Kongernes Jelling
Tur til Kongernes Jelling med bus. Afgang fra P-pladsen v. Vinderup Brugs kl. 08.00 hjemkomst ca. kl. 17.00. Pris pr. person kr. 175,- (medlemmer) kr. 250,- andre. Prisen dækker buskørsel, kaffe m. rundstykke på udtur, guidet rundvisning og et par stykker smørrebrød til frokost (excl. drikkevarer). Tilmelding snarest til Bente Dalsgaard, mail: bentehededals@gmail.com eller tlf. 3023 6452 senest 5.august. Turen gennemføres ved min. 20 tilmeldte.
Tirsdag d. 18/9 2018
Kl. 10 - 11.30
Fortælleformiddag m. Aksel Nørgaard
Aksel Nørgaard vil fortælle om sig selv og sine firmaer, bl.a. Alfred Priess.
Der serveres kaffe og rundstykker.
Torsdag d. 20/9 2018
Kl. 19 - 21.30
Hyggeaftener
Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning.
Vi vil gerne have hjælp til at finde personerne på vore mange billeder.
Kaffe og brød giver foreningen denne første aften, derefter aftaler vi det.
Ninna, Tenna, Bodil og Laila.
Fredag d. 28/9 2018
Kl. 15 - 17
Reception for Årbog for Vinderup-egnen 2018
Receptionen foregår som sædvanligt på Arkivet.
Bemærk, at det er en fredag eftermiddag.
Der serveres et let traktement.
Torsdag d. 25/10 2018
Kl. 19 - 21.30
Hyggeaftener
Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning.
Vi vil gerne have hjælp til at finde personerne på vore mange billeder.
Kaffe og brød giver foreningen den første aften, derefter aftaler vi det.
Ninna, Tenna, Bodil og Laila.
Torsdag d. 1/11 2018
Kl. 19 - 21.30
Besøg på Rydhave slot.
Lærer Allan Juul, Rydhave Efterskole, fortæller om Rydhave Slots spændende historie gennem tiderne og viser derefter rundt.
Der serveres kaffe mm. undervejs.
Torsdag d. 22/11 2018
Kl. 19 - 21.30
Hyggeaftener
Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning.
Vi vil gerne have hjælp til at finde personerne på vore mange billeder.
Kaffe og brød giver foreningen den første aften, derefter aftaler vi det.
Ninna, Tenna, Bodil og Laila.
Torsdag d. 6/12 2018
Kl. 19.30 - 22
Julemøde
Der kommer nærmere senere.
Torsdag d. 7/3 2019
Kl. 19.30 - 22
Generalforsamling
Generalforsamling.
Program efter vedtægterne.