HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

7/6 kl.19.30.
Gåtur ad Hjelmvej i Mogenstrup

2/9 kl.08.00.
Heldagsudflugt med bus til Kongernes Jelling

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Torsdag d. 7/6 2018
Kl. 19.30
Gåtur ad Hjelmvej i Mogenstrup
Vinderup Egnshistoriske Forening indbyder til en gåtur ad Hjelmvej i Mogenstrup
torsdag den 7. juni 2018 kl. 19.30
hvor Helmer Hagensen vil fortælle om nogle af de gamle gårde langs vejen og den udvikling, der er sket siden 1950-erne.
Vi mødes foran forsamlingshuset, hvor der også er mulighed for parkering.
Medbring selv kaffe – alle er velkommen.
Søndag d. 2/9 2018
Kl. 08.00
Heldagsudflugt med bus til Kongernes Jelling
Tur til Kongernes Jelling med bus. Afgang fra P-pladsen v. Vinderup Brugs kl. 08.00 hjemkomst ca. kl. 17.00. Pris pr. person kr. 175,- (medlemmer) kr. 250,- andre. Prisen dækker buskørsel, kaffe m. rundstykke på udtur, guidet rundvisning og et par stykker smørrebrød til frokost (excl. drikkevarer). Tilmelding snarest til Bente Dalsgaard, mail: bentehededals@gmail.com eller tlf. 3023 6452 senest 5.august. Turen gennemføres ved min. 20 tilmeldte.