Bestyrelsen for Vinderup Egnshistoriske Forening 2019

Formand

Næstformand

Sekretær

Laila Nørgaard
Hovgårdvej 4,
Sahl
Tlf: 30 53 88 17
Mail til formanden
Flemming B. Johansen
Bjertparken,
Vinderup
Tlf: 22 83 25 57
Mail til næstformanden
Mette Elmholdt
Rydbjergvej 2,
Ryde
Tlf: 30 31 42 28
Mail til sekretæren
Kasserer    
Gert Ladegaard Thorsen
Vesterlund 10,
Vinderup
Tlf: 30 31 42 28
Mail til kassereren
Ditte Hald Hansen
Toften 45,
Vinderup
Tlf: 61 60 34 90
Mail
Kristian Jørgen Larsen
Vesterlund 56,
Vinderup
Tlf: 61 76 76 20
Mail
  Webmaster  Årbogsudvalg 
Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4,
Hasselholt
Tlf: 51 28 85 54
Mail
Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4,
Hasselholt
Tlf: 51 28 85 54
Mail
Formand: Kurt Guldbæk
Sekretær: Bente Dalsgaard
Flemming B. Johansen
Jens Johannesen
Henrik Sigaard
Harry Klith

1. Suppleant

Svend Aage Faarkrog, Birkevej 12

2. Suppleant

Henrik Sigaard, Hovgårdvej 7

Revisorer

1. Erik Kristensen,
2. Gustav Lind,