Læs også.

Indholdet i den side 4 omtalte julegave fra Jeppe Aakjær er stort set identisk med Jeppe Aakjærs artikel 'Kongenshus' fra 'FRA AGERMULD OG HEDESAND', som blev udgivet i 1930.

Artiklen kan læses her.