Søgning i Hofmansens notater
Notaterne er skrevet på små sedler, ca. 10x9cm. 
Vi kan ikke påtage os at afskrive dem, da håndskriften især fra de senere år ikke er let at læse.
Se oversigten over indholdet herunder.

Gruppe:  Seddel nr:  

Søgningen i disse tre felter er en 'eller'-søgning, dvs. at sedler, hvor kriterierne for blot ét af felterne er opfyldt, vil blive vist.

 

Omhandler: 

 

        
 OG 
Søgningen for disse to felter er som 'OG', dvs. at begge søgekriterier skal opfyldes, for at der vises noget.


Vil du se en emneoversigt, skriver du '000' i 'Seddel nr' og intet i de andre felter. Det giver ca. 800 linjer.


Oversigt over kasser, hvor der er foretaget registrering af indholdet:

Kassens navn Antal sedler Hvad der gemmer sig af emner i kassen
A 3.481 Diverse foreninger, embeder af mere uofficiel art m.m.a.
B 3.335 Foreningslivet i Sevel Sogn.
C 3.296 Diverse forhold, natur, geologi m.v. i Sevel Sogn.
D 3.532 Præster i Sevel Sogn
E 4.018 Skatter, regnskaber, ryttergods o.l.
F 3.467 Kirkebøger m.v.
G 3.004 Oplysninger fra en række sogne omkring Sevel Sogn.
H 3.707 Diverse om skoler, lærere, missionshuse, Trandum Kirkegaard, Trandum Skovby og Trevald.
I 3.413 Mest om Stubbergaard, Klostret og Ny Stubbergaard, men også om en del andre gårde og lokaliteter omkring i Sevel Sogn.
J 3.447 Om Sevel By samt enkelte gårde og lokaliteter deromkring.
K 3.666 Om Sevel By samt enkelte gårde og lokaliteter deromkring.
L 3.538 Om Mogenstrup, Sepstrup m. flere lokaliteter.
M 3.908 Om Sevel, Bjørnkjær, Blakskjær, Djeld, Dueholm, Hahl m. fl.
N 3.683 Om Haderup Sogn med omliggende lokaliteter, en del om Sevel Sogn m. m. m.
O 3.616 Alle sedler i kassen er benævnt Smedegaard, hvorfra der da også er en stor del oplysninger. Men forfatteren har desuden brugt denne kasse til en række diverse oplysninger fra andre undersøgelser og en del private notater.
P 2.713 Om diverse lokaliteter og gårde og omkring Trandum. Trandum Hede, Over & Neder Trandum, Søgaard, Sønder Mølle m.m.m.
Q 3.862 Oplysningerne i denne kasse er ikke direkte om Sevel Sogn, men spreder vidt, der er en hel del kirkebogsoplysninger. Det giver indtryk af, at det er oplysninger, som PKH har brugt til diverse opgaver, han har været i gang med og som så er lagt i denne diverse kasse.
R 3.518 Om indholdet i denne kasse kan nævnes det samme, som for kasse q, dog er der i kasse R samlet en hel del om bl. udtørring af Flyndersø og andre søer i landet, dette under r10. En stor samling sedler om Flyndersø Mølle (r07), 1449 sedler er arrangeret under Stubbergaard (r14 & r15), om en retssag i 1727, om sekretær Bentzons ligfærd (r10) samt også i denne kasse en række arbejdsudskrifter af kirkebøger, ikke mindst fra Estvad Kirkebog m. fl.
S 3.528 PKH har selv kaldt denne kasse for militære oplysninger. Det drejer sig i væsentlig grad om krige, som Danmark har deltaget i, og hvor der har været soldater med fra egnen omkring Sevel og Vinderup. Mest jo krigene 1848 til 1850 og krigen 1864. Men der er også, som nævnt under oversigten i kassen, kladdenotater om familier, steder, Skåne f. eks., konger m.v.. Men en eventuel bruger , som vil søge her, vil nok finde, at det er kladder lavet til brug for den, som har udfærdiget dem, mange er stort set ulæselige. Men nu er de her og er anbragt kronologisk, så de i givet fald kan bruges.

Antal registreret til den 07.april 2010: 66732 sedler. Sedlerne er fordelt i 19 kasser ( A til s)
Kasse O er foreløbig i privat eje hos PKH’s familie og henstår hos Anna & Johannes Mikkelsen i Sevel.
Udover det i ovennævnte kasser registrerede, da findes der en løs samling sedler (uregistreret & unummereret), de omhandler 5.Regiment i sidste del af 1600-tallet. Her er der 302 sedler. Formentlig uden interesse for ret mange om nogen overhovedet!

Skive, den 7.april 2010.
Leif Svendsen.