HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

Indmeld dig i Vinderup Egnshistoriske Forening

Ved at udfylde denne kupon og samtidig indbetale kontingentet (enkeltmedlem: 100- kr, husstand:150- kr) til Salling Bank konto 7790- 7510 299 bliver du medlem af Vinderup Egnshistoriske Forening. Derved støtter du arbejdet med at bevare og værne om minder, begivenheder og personer her fra egnen.
Vær opmærksom på, at regnskabsåret følger kalenderåret, hvilket betyder, at der uanset tidspunktet for indmeldelsen skal betales for det pågældende år!
To gange om året vil du modtage ”Arkiv Nyt”, som indeholder orientering fra foreningen, bl.a. med oversigt over den kommende sæsons arrangementer og aktiviteter.

Desuden udgiver vi hvert år i november måned "Årbog for Vinderup-egnen" med artikler skrevet primært af lokale forfattere. Årbogen koster 100-kr, og er ikke indeholdt i medlemskabet!

Husk at udfylde alle felter, der er markeret med * 
*
Der kan godt stå flere personer som medlem.
* E-mail: Til modtagelse af foreningsmeddelelser
*
Vej og husnummer

F.eks. Ejsing, Handbjerg, Ryde, Sevel, Sahl eller anden lokalitet
*  
*  
Evt. bemærkning: