HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2019 i Vinderup Egnshistoriske Forening

Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening med ”Blæsten går frisk” og ”Vingesus” .

27 medlemmer af foreningen havde trodset blæst og regn og fik en hyggelig og spændende aften på  Arkivet sidste torsdag. Formand Laila Nørgaard berettede om årets mange godt besøgte møde- og udflugtsaktiviteter. Vinderupegnens  Årbog 2018 havde stået i Realskolens tegn i kraft af skolens 100 års jubilæum. Udgivelsen var blevet fremrykket til at falde sammen med jubilæet og havde medført ekstra salgsaktiviteter fra bestyrelsens side - og fik man ikke lige købt årbogen i efteråret, er det stadigvæk muligt at sikre sig et eksemplar!

Som noget nyt blev medlemmerne opfordret til at melde sig til at deltage i ad hoc-udvalg - det kan f.eks. være sammen med bestyrelsesmedlemmer at forberede kaffe og rundstykker til Fortælleformiddage, til at skrive små bidrag til ArkivNyt, som udsendes to gange årligt til medlemmerne eller til at medvirke til planlægning af kommende udflugter.

Arkivleder Bodil Møller indledte sin beretning med mindeord over nyligt afdøde æresmedlem Anna Mikkelsen, Sevel. Bodil Møller læste op af en samling indleverede dagbøger fra Kristian Nyboe, der strækker sig over en periode på to verdenskrige. Et foreningsmedlem, Harry Klith, er nu i gang med at hjælpe med at overføre dem til elektronisk opbevaring for eftertiden.  På Arkivet har Bodil Møller desuden lavet en plancheudstilling med glimt fra Vinderup Egnshistoriske Forening, som senere i år kan fejre 50 års jubilæum.

To bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at modtage genvalg efter flere års trofast medvirken. Glædeligt nok stillede to andre friske kandidater op, så bestyrelsen igen blev fuldtallig. Der var således nyvalg til Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen, begge Vinderup. Suppleanter og revisorer modtog  genvalg.

Efter kaffebordet med oste- og pålægsmadder fra det ene afgående bestyrelsesmedlem fik tilhørerne besøg af de tre kunstnere bag Vinderupegnens skulptur i rundkørslen på Holstebrovej. Rolf Jakobsen, Gitte Bøcher Steffensen og Jens Jørgen Steffensen vandt ganske vist opgaven ud fra  deres fælles udarbejdede ide, men det lå dem meget på sinde at fortælle, hvor mange andre implicerede, der har været med i projektet, og som også kan tage ejerskab til den færdige skulptur, fortalte Jens Jørgen Steffensen. Det gælder både Vinderup Borger- og Håndværkerforening, Vinderup Handelsforening, Holstebro Kommune med afdelingen Trafik og Park, firmaet Priess og mange ansatte der, firmaet Kaj Bech, Vestforsyning m.fl. og endelig firmaet DV Lasercut i Balling, som fra starten har rådgivet og hjulpet med både design og fremstilling af fuglene, så de kunne fremstå så lette og elegante som muligt, under hensyntagen til styrke og robusthed.

Der blev vist billeder fra de første  ideudkast og filmklip fra fremstillingen.  Rolf Jakobsen fortalte, at skulpturens særligt rundede form skulle symbolisere vestenvindens blæsen ind fra Handbjerg Strand. Papirfoldning  (origami) har inspireret til de stilistiske fugle, der blev udført som et skelet i stål, hvor der senere blev indlagt farvet glas. Grønne farver er endt op mod den blå himmel, de blå farver ned mod jorden, alt sammen efter en kunstnerisk proces, hvor fuglene lå på gulvet hjemme i bygningen hos ”Gitte Glas”, og hvor hun kunne gå og bytte rundt på farverne på de 39 fugle, indtil det hele føltes rigtigt! Her var også navnet ”Vingesus” faldet på plads. Gitte Bøcher Steffensen afsluttede med et digt, som hun havde skrevet til indvielsen for et halvt år siden, d. 6. oktober 2018.

Forsamlingen blev fascineret af at få indblik i en spændende fremstillingsproces og oplevede dette historiske sus, hvor nutiden forbinder fortid og fremtid - og en historie om hvordan kunst kan medvirke til at fastholde og synliggøre vores egns identitet.