Bestyrelsens årsberetning for 2016.

Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 02. marts 2017.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Så er der atter gået et år, og vi kan se tilbage på et som altid spændende og aktivt år for foreningen.

I forhold til 2015, hvor vi fejrede byens 150 års jubilæum med udgivelse af den nye jubilæumsbog ”På sporet af Vinderup, fejring på Hotellet den 17. november, samt vores 2 dages udflugtstur til Sønderjylland og Slesvig Holsten, kan vi dog konstatere at året 2016 har været lidt roligere, men dog stadigvæk med gode tilbud.

Sædvanen tro havde vi to fortælletræf møder i vinter og forårstiden.  Det uformelle formiddagsmøde begyndende med kaffe/the, inden ordet blev givet til en foredragsholder. Første gæst var 88 årige Svend Lausten, Rønbjerg, der fortalte om ”Rakkerliv og Abraham slægten” og senere Victor Hedegaard fra Borbjerg. Over 40 gæster var forsamlet, da han med udgangspunkt i bogen ”Et rigtigt bondeliv” og filmatiseringen af samme fortalte om sit eget liv med barndom, ungdom, voksenliv og nu pensionisttilværelsen. -
I foreningen fornemmer vi en god interesse for disse møder, der normalt gæstes af ca. 25-35 personer.

Vores sommermøde blev afholdt den 24. august med en tur til Vestsalling. Vi begyndte med et besøg ved Lihme Kirke og dernæst Kaas Hovedgaard. Som veloplagt fortæller indledte Esben Graugaard og på Kaas blev vi modtaget af den daglige driftsleder, Klaus Østergaard. Sammen med Esben Graugaard blev der fortalt om de forskellige ejere og om området i dag. Gården ejes i dag af Færchfonden, som meget nænsomt har stået for vedligeholdelsen og bevarelsen af området.

Udgivelsen af årets Årbog for Vinderup-egnen var i år blevet henlagt til det nye kirke og kulturhus, hvor omkring 75 deltog. Foreningen var vært med sandwiches og øl/vand.

Vi søsatte også projekt Klummen – et elektronisk nyhedsskrift – som vi forsøger at udgive 2 gange om året. Nævnes skal naturligvis også Arkiv nyt og alt i alt kan vist siges, at vi forsøger at tage den teknologiske udvikling til os.

Der blev også afholdt kursus i slægtsforskning, som fortsætter her i 2017.

Takket være lidt økonomisk bistand fra kommunen fik Arkivet mulighed for en tiltrængt renovering på loftet, hvor arkivleder Bodil Møller og flere frivillige fra bestyrelsen og andre har givet en stor hånd. Der er indkøbt nye reoler, og tanken er at loftsrummet vil kunne anvendes til forskellige formål.

Afslutningsvis rettes en stor tak til bestyrelsen og i særdeleshed til Bodil Møller for altid god og hjælpsom assistance til gæsterne, som kommer i Arkivet. Tak til alle andre, som også yder en fin indsats til fremme af vores lokalhistorie.

På bestyrelsens vegne
Flemming Bjerregaard Johansen.