Formandens årsberetning for 2008

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Boye Bruhn, Gustav Lind, Ninna Weis og undertegnede.
Vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 2. april. Resultatet af konstitueringen blev, at vi nedlagde arkivudvalget, eller var der genvalg på alle andre poster. Er I i tvivl, kan bestyrelsens sammensætning altid ses i Arkiv Nyt og på Arkivets hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb, det er lidt færre end året før.
Efter sommerferien gik vi i gang med årets udstilling om møller i de fem sogne. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det andet, der skulle til. Den nye udstilling blev indviet 1. november (skiftedag), hvor den afløste en udstilling, som egentlig stammer fra Ryde-Handbjerg Ungdomsforenings jubilæum forrige år.
Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i omtrent hver måned.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.
Det er i 2008 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt I den forbindelse vil jeg da lige nævne, at Arkiv Nyt i år har rundt jubilæum, næste nummer bliver nr. 30.
Som I kan se, har Arkivet fået nye borde og stole, de er købt for nogle af pengene fra arven efter Helga Vindelev.
 

********

Til slut vil jeg gerne takke de vigtigste personer i foreningen, nemlig jer medlemmer. Det er jer, foreningen er til for, uden jer var der ingen forening.
Tak for jeres støtte og opbakning til vort arbejde. Ud over selve medlemskabet har flere af jer deltaget i det arbejde, som kræves for at drive en forening.
Ligeledes vil jeg gerne takke for, at der aldrig har manglet hjælp til afløsning på arkivet, når vi har haft behov for det.
Og endelig skal der fra mig personligt lyde en stor tak til bestyrelsen, der altid har været klar til at tage fat på de opgaver, som har vist sig i årets løb.
I alt dette må vi ikke glemme vort arkiv, som jo er en god del af formålet med foreningen. Her vil jeg gerne takke Bodil for hendes indsats med alle vore arkivalier samt hendes store evner til at jonglere rundt med sine tropper, nemlig bestyrelsen (og Søren).
Også til Holstebro Kommune skal der lyde en stor tak. Siden kommunesammenlægningen er det jo her, vi skal rette vore ansøgninger om økonomisk hjælp til f.eks. vore udstillinger. Og her må vi jo sige, at vi endnu ikke har mødt et nej! Den nye kommune har på bedste vis fortsat linien fra Vinderup Kommune ved at give os husly her på det gamle bibliotek og ikke mindst ved at bevillige os løn til en arkivar.